JUDr. Lukáš Hajžin

advokátní kancelář

Kontakt

JUDr. Lukáš Hajžin tímto v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje své klienty, že Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha, www.cak.cz, byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb.